Mundart-Kolumne: Die Schulbank gedriggd

Mundart-Kolumne : Die Schulbank gedriggd

An de Feijerdaache hannse im Fernehn noch mool denne alde Film vunn der Feuerzangenbowle gebrung. Der wo in rer Zeit spielt, wo die Schüler noch Pennäler gehiesch hann unn Lehrer Herr Professor. Mer selwer duud joo aach gääre die Zeit nostalgisch verkläre, wo mer die Schulbank gedriggd hadd. Unn die Probleme, wos sellemools gebb hadd, gnäädisch iwwergehn. Mer hadd nämlich uff der Bank aach siddsebleiwe kinne.

Die Probleme wo heidsedaachs es Schulwese drigge, so heert mer, sinn doo vumme annere Kaliber. Doo isses erfreulisch wann sich Idealischde, denne woos um die Kinner geht trotzdem – odder graad desweje – kräffdisch engaschiere.

De Förderverein vunn der Grundschuhl in Rohrbach hadd jedds aus Spendegeld vumm Weihnachtsmarkt fier die Schul Sitzmeewel aangeschafft. Unn obwohl das längere Bänk sinn, hadd das im Nullkommanix geklappt. Doodemidd hadd mer dann in jeder Klass e Sitzkreis parat, aach wanner im Karree gestellt iss. Unn mer spart sich das nerfische Stühlrigge jedesmool.
E ganz anneri Bank hann se jedds in der Gehnbach inschdalliert. Was e bissje e makabrer Anstrich hadd, weil doo de Tatort vumme grusselische Mordfall vunn vor iwwer 100 Johr war. Die Geschicht vumm Max unn emm Greth iss aach schunn in Text unn Ton als Moritat vereewischd worr unn iss jedds sogar als Holzplastigg se siehn. Sinnischerweis midd rer Keddesää kunschdvoll geschniddsd. Sovill zum Thema friejer war alles vill friedlicher. Awwer mir sinn heidsedaach joo durch intensiver Krimigenuss in schriftlicher unn visueller Form so abgehärrd, dass mer doodriwwee nur milde lächele kinne. Was dann widder midd denne owwe erwähnde Schulprobleme womeeschlich in direggdem Sesammehang steht.