1. Saarland
  2. Saar-Kultur

Interview mit Band Powerwolf aus Saarbrücken über Wacken und neues Album

Interview mit der Band Powerwolf aus Saarbrücken : „Wir wollen endlich von der Kette gelassen werden“

Studioaufnahmen unter schwierigen Corona-Bedingungen, das neue Album „Call of the Wild“, die Krise der Konzert-Szene und die Katholische Kirche. Dazu ein Interview mit Powerwolf-Keyboarder Falk Maria Schlegel.

iSe dnis edr geßört (nud letasue)t spo-xurEtiMk asu dme ladaanS:r ieD rbaarkrcSeü nBad rwel„owf“Po sit tim rhmie hisrionc t,rnrttueenefüt rhes eenggägnini Hvyae atMel dnu erihn äsnutkreeplka owsSh annetolritnai serh lofhirgrce.e Dsa neue bmluA lC„al fo eth “idlW sit am iaFgtre echeienn.sr Wri nhbae tmi ordeKeyarb kFal Miaar hSceglle goeeprhcns.

Wei raw das eergevnnag hraJ ürf edi adBn udn eS?i

GHELSCEL sE awr ja für inmednean nie r.cnuWhashj üFr nus wra arnnwngied red nktPu emeknmg,o an med wri asd nezag hChnornGc-seeeao geateebunlsd beh,an so gtu se ,hetg und sun ohcn mehr afuadr oiufskster nae,hb asd mAlbu zu iesnhcreb udn amhfz.uneune Es arw ien Ghleüf des t„zetJ erts .t“cher lreoiasewrNme its anm mi Soemmr ja eua,rndß ieb el,itFsasv esctphnpru tzfltunorKe udn akntt geiE.rne saD wra im enrnagngeev mroSem angz na.resd Abre es tis sun uenel,ngg eusren egrEnei omhclan uz e,dnnlüb hcua enie wseisge seerdeuLnfbe kpazenuecirn, zotrt .lemla

eWi lief ide midAoutlpkorunb herändw ?oCanor

EHGESCLL Anserd las naepl.gt Wir lotelwn sert uzm eAuemfhnn nach Sdewne,hc dnan dwure es zu wcisihreg imt güFlne dnu tanQe.raäun naDn lwlonet wrdi achn aHldnol uz tosoJ vna dne oB,ekr erd rnues u-lbBmotAsfe- eixtgm eh.att Wir cnhea,dt Hnldoal tmahc slael ehcinaerf – eabr ndna rwude se gzna ,arsubd sal se ogisibiekRte rwed,u tnoonkelnGlrerz tkineaggdün udrwen dun es tsere Auneätdsf fua edn areßtnS ga,b wo uetLe enegg edi oanfun-roageCAl otrsetnedimr an.bhe Die thFra mzu Sdtuoi sit ja rde ineaehtscf Ptar edr gtsmeena tumuripodlbknoA – in eimesd Fall awr sie mit ads hwtsicrige.Se

eWi mimnt nma vayHe atMel mti dtnbstasegoAb im uitoSd fau?

LSHECGLE sNweearerlimo disn rwi eall rnege zsenumma im ,iodSut mu snu nnda nei hsnicseb fau ied vrnNee zu e.nehg selDiam susemnt iwr ezeinnl sin iotu,Sd udn se uwnrde nhco T-stRseCP netlrg.va ieD aenhb ncoh trhcgii ntwhgeae, sda tnbäSche gnig ilihzcme hcho in gctiRuhn hi.rGne

Es gbit hcua gsnesorapCha uaf emd ublAm – wie imntm amn in eiesdn eeZtni öhrCe fa?u

HSLCGEEL eiD cath nimtSem eiez.lnn asD hat rgälen dtreauge lsa bcü,lih areb ehno heCör egth se ebi usn .ihcnt gmsastnIe aebnh wri erüb hsesc coWhen ganl fnnmmo,ueega neein Mnoat i,tegmx tfas nie Jrha radn eshigrbc.ene asD mokmt enmei brea ichtn os orv, nenw anm ,seritcntkd sad tis laht enrewig rtebAi las uneser itsc.nefdLeah

dUn acuh ieen rAt utkgeesnnatrR in etrinsfne enie?Zt

EGHLCSEL rWi eahntt hkriciwl cülkG im ü.cnkUgl riW neakm vor dem oLowkcnd egaedr von esrneru aeüonmdTSa-rkueier ur,cüzk hbnea cnoh ennie dre leznett ülgeF aus ieoCkitMx-y ertreta,tg fsta nrwäe iwr rtdo setngad.ret aseZhuu ntekonn rwi nsu in edi brAeit zreüsnt dun amhalcnm die uleatlke ,icrghlhetaencNa die -lKZnaRIeh ndu os tewr,ei ihecafn luennd,sbea eliw nma se tonss chnti merh ertargen .äteth oS ee,esnhg arw ide ksMiu enei wnerdeubra gu.Rntet

tsI ads uAmbl nie gwine cenellhrs dun träher als edr nräogV?erg

GEHLECLS chI ebgual onhcs. ieEn dllBaea its db,aei earb der steR sti zilmechi lt.fto hclelietiV rwa dsa bstnsewuu ieen ekRitano fau eid Snuottaii – die etWl tishnec t,llseuntzhsie ad nehba irw nnad neger dne ßuF uaf emd Vslalg.o

rAbe aishmethct its se kenei nnusdzaneutgeAries tim Conra?o

GELLHCES ,iNen nud das gnaz wsesut.b Ihc laeug,b dei ueetL ndis sdseei mhesTa cuah demü. Teham nsdi vor amlel tyMehn dnu eegenLdn der ewö,eflWr awet eid vno edr Bsieet ovn Gvéa,aund hacn dre ein orsenMt ni aeFrcnirkh etHerdnu ecnhMesn tetöegt benha .lslo uaDz btgi se zig Tereinoh – ovm mplnesi ofWl sbi ruz raStef oGst,te eiw es die eKirrlek tasegg bh.ean tiM „olBod ofr dBolo“ nhbea riw aeswt über den cnihersi WyloorftesMh-w l„ah“Foad enh,gresibec nie ughStictezs rüf dKneri dun tnwdV.eereu sieDe flMetWerny-who sind ovn naLd uz adLn ehsr dlcehtcnh,riieus ehrend cish am endE aerb mremi um lnabeGu dun ucah um iRlotkrieii.gsnk Für snu ine dfgunnesee eFssr,ne ielw sad ja nie nsesihcb uresn tbhTgeiemeen ist – iog,enRli ietRggncihiecshl.ose

eWi auch ni rakGua„estfnlb“ – its dsa dsa serte cicshushptaerged tkSüc dre dan?B

ELLESCHG ,Nnei asd tdteri ns.cho Das üStkc ist hntic treikd eein krnRio,ksetiiilg areb snu hta se hocd ralcsspho ctame,hg iwe edi ctalhhioeKs rKecih mit edn fcsueishällbnrMas emngnaggeu i –ts sads da ewta tmsmeeitb ttuacnGeh icnht sagenuszle nrudwe dun rnege ine eanMtl sed giwcnseheS ttsuibeeegra dwri. sDa rtWo rtu„e“akfaGlsbn aknn amn nnu in ebdei hugeitncRn ertptnerinriee – viotisp nud it,evgan im nSeni esnie ,idnlenb sruent sanbl.euG eiB sdeemi nhtera aTehm ftilh die decshute ech,apSr lwei esi eungmine athr egnknil k.ann

Das evitFals in W,naeck 0202 ebsgaag,t fetidn aj dismeal eMtti etpSbmree a,ttts ni rekinerle .Fmor stI dei Btkonnpurüheiond rde ,ndaB eid tlzetzu ehrs wugfanedi r,aw sdhcenereptn petgakesb?c

ECHGSELL nNei, ide rPotdkuoin ridw rßg.erö sDa znrKtoe dirw frü snu las Bnda und rüf sad Pibmkulu wei inee röEnulgs – da unr mit aemlbh cseBket ehruifaznn,h nkenön iwr snu htnic .eselvnoltr Da smus se hcsno irtchig .nnaklel

ndU iwe eonrktk sidn eid nPleä frü eid eeun,roT ahcu nenw eid anittouiS ahnc wie ovr nrhiescu tis?

SEEGHCLL irW bp,rnoe irw nnapel dsa e,St wir enaub – iwr tnu ,so sal rewä sleal gnza rml,noa irw enmssü aj eveebtrotir .esni rWi ssirnukeefo sun uaf dei so-LiSvniea udn he,scuna saw mt.mko

nnKnöe icsh ni sedire nitutaiSo eid rsüeltnK udn lVttrnaresae edr uzgsnttnüeUtr rde kiltoPi ad iecrhs s?ien

LGECHLES Dei oktiliP tsmüse ad hrem Strehihcei geneb. ioenyknzepHegte dins gde,iwtonn aber cahu rseh teuer – enwn irw egewn slarbAstenendg atew ni eiren naerA eiw edr tSHlys-la-Mcn-aelenaHerhnir run vor 0010 nutLee lisenpe ktönen,n msüste der aarselVtnert moeenr luhneSdc e.cahmn aD achutrb se eeinn slhugcAi.e

eWi ßrgo sti edr po-frtAworalpwPae g?asemntis

GHLESELC Bie usn in,sd ej hcanmde bo irw rgedae auf Truo dsni droe ni,tch 30 bis 50 uetLe säfh.ietbtcg eDi iekssrtuuiMidn its einre rde gröenßt rbeAbietger in elnuDthcasd – ads rwa dre ltkoiPi ma nnfAga dre rao-CKirsone olwh nhtci so lakr. Man tkmre in erd enS,ez sasd eeilv shic nrdaee sbJo tgueshc neab,h elisve tsi hbgngorwcee,e es susm sihc uen buefaanu. Das rdwi nctih .cheitl berA lela hnoffe ruafda, dsas se edierw oe.stlhg Udn riw lnleow mi Htbser end ueLtne ied nuene gnsSo mu ide Oerhn .aeunh irW llneow ehncldi ovn dre eetKt nasegsel .edrwne

crbaSkrüena sit asd etltze ontrKze dre odmenmenk oTuener – sti dei iaetmH ssbuewt sal etlezst tznKoer ä?hwglte

HLLGSEEC Dlsieam nctih – es slloet mi Jliu aj eni Krtozne rvo erd rsaesnohegllC ,gebne ads metuss tejzt ufa den .32 btOoker in ied dalaaelSrhnal vocsbenehr e.wrned eiB red oneeuTr aodrv arw sda os ,ngplaet und es raw eni ktefeprse lHesiiepm – bei neekim ztKneor tsi anm rsv,öener wlei eficanh ella ad dsi,n eid man nekn.t Es war awd,ernrbu chan edr rnTeeuo hnca euHas uz nkmmeo udn esdei Wstgcärntuzhe uz rnferhae. Da gekier hic etjzt hnco teuGäas.hn aNch dme zKrnote nbi chi naeliel dne bLiesugrgwd nearnugegegrtn, hcan reine nelolt Shwo ndu nhca evri cnoWeh eT,rnoue sda raw ein rcslhieehr heülfG. saD ehätt chi eenrg wreide os – und aegnu os eedrw ‘icsh c.enhma

Dsa mbuAl aCll„ of het i“ldW sit bei Nlpama sorcRde r.eesneichn ieD eenTrou bteignn am .1 eOktorb ni tttgurtaS und üftrh edi daBn untre erdanme ahcn sia,Pr nno,doL ,eniW adtmAsrme nud lnaMd.ia naileF tis ma 32. bktOoer ni dre haalSrdalanel ni orSnnicebarnamI.oefüraktn dun retKna reunt lewtwceik.eT.wftoos/pwwnr