| 20:59 Uhr

Mundart-Kolumne
Eerschder Baader – fó émmer!

FOTO: SZ / Robby Lorenz
Der heiße Sommer hat jeden nach Abkühlung lechzen lassen. Wenn nicht in den Badesee, sprang man alle Nase lang unter die Dusche. Früher allerdings ging das gar nicht, erinnert sich unsere Autorin Karin Peter. Von Karin Peter

É mei Kéndhätt én die eerscht Jòhren nòò der zwätt Weltkriech, dò hoddet én die weenischt Heiser e Baad génn – nét nuur rónseróm én de Därfer aach bei óns én de Schdatt. Dat éss mer graad nommò én der Kopp kómm bei die ónbänderlich Hétzt én dat Jòhr lòò. Gewäscht hat sich de ganz Fammill aa jeeder Daach én de Kich aan der Schbielschdään én e Kiwwett. Äämòòl én de Wóch – samschdes – éss én e grooß Zénkbitt gebaad génn.Samschdesnòòméttes durft mei Bruuder ónn ich mét ónser Ooma ónn Oopa iwwer óns én die eerscht Éttaasch Halma odder Mill schbillen. Én die Zeit hat óns Mamma alles foor t Baade gericht: Aus der Keller, dò hott se die grooß zénke Bitt die enk Trepp róffgeschlääft ónn én de Kich óff ónser allmächdich grooßer Schbielschdään dróffgehoof. Óff de Gaas, dò hott se én de greescht Dépper ónn én der Peifkessel et Baadewasser heißgemach ónn dann én de Bitt erégeschutt. Sòò, dat wòòr geschafft.

Awwer weer vaan óns zwaai Kénner sóllt dereerscht gebaad génn? Dat wòòr jeeder Samschdaach die schbannend Fròò! Mier hodden dòòmòòls só eppes wie e Haustélléfoon – awwer nét wirklich: Neewenaan ónser Schbielschdään aan de Wand, dò wòòr vaan oowen aus de Ooma ihr Kich dat dick Abflussrohr nò ónne kómm. Ónser Mamma hat médde hólze Riehrläffel aan dat Rohr gekloppt, awwer nét ääfach soo, nää én e besónnerer Rittmuss: ping–ping … ping ping ping … ping–ping–ping!Mier Kénner óffgeschbróng, de Denndier raus, deer ään et Treppegelänner rónnergerutscht, deer anner de Trepp rónnergelaaf, bei óns ónnen durch de Korridoor-Dier erén én de Kich. Weer dereerscht aakómmt ruuft dapper: „Eerschder Baader“ – ónn dann noch hernòò: „fó émmer!“ Dat wòòr gewéssermaaßen aa jeeder Samschdaach ónser „Schlachtruuf“.

Eindlich éggaal, weer eerschder odder zwätter Baader wòòr! Ónser Mamma hott doch fó jeed Kénd frésch Wasser gemach. Ó foor deer „zwätt Baader“ wòòr t jò aach scheen! Deer durft nommò róff, fó noch e bésselché mét der Graampäär ónn de Graamäär se schbillen. Awwer foor wat deer Wettlaaf? Ich gäät haut saan, deer „Treppelaaf“ wòòr fó óns Kénner aa jeeder Samschdaach „eine sportliche Herausforderung“. Awwer ich mét mei kuurz Bään wòòr dermehscht hénnehott.

Karin Peter schreibt in der alten moselfränkischen Mundart Saarlouis’.